DIVIZE 2 - TOPNÉ SYSTÉMY , ELEKTRO

TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla fungují na principu opačné chladničky – ochlazují vnější prostor (odebírají mu teplo) a vytápí prostor vnitřní. Toto teplo však ještě převádí (přečerpávají) z nízkých teplot na vyšší – např. tepelné čerpadlo typu země-voda ochladí půdu kolem budovy z 10° C na 5° C a toto získané teplo využije na zvýšení teploty vnitřního vytápěcího systému např. ze 40° C na 45° C.

Návod k obsluze tepelného čerpadla HOT-Jet

Tepelné čerpadlo tvoří ...

Tepelné čerpadlo tvoří několik základních částí:
 

  • výparník odebírající tepelnou energii zdroji tepla (vzduch, země, voda)
  • systém trubek s kompresorem
  • tepelný výměník
  • regulaci.

    Díky tepelné energii získané z přírodních zdrojů spotřebovává tepelné čerpadlo jen cca 1/3 vnější elektrické energie – díky tomu zaujímají tepelná čerpadla přední místo v ekologickém a alternativním vytápění.