Přehrávače nosičů

Pomocí těchto zařízení můžeme přehrávat, nahrávat, kopírovat různé druhy audio-video nosičů.

Jsou to například:

  • CD disky
  • DVD disky
  • DV kazety
  • VHS kazety
  • magnetofonové kazety