Co je Dolby,DTS


Dolby Stereo

je označení analogového zvukového systému pro profi použití (cinema), který pomocí matice zakóduje 4 vstupní nezávislé kanály (L,C,R,S) tak, aby bylo možno zaznamenat výsledný signál (kanály Lt a Rt) na standardní dvoustopé nosiče a před reprodukcí ze dvou přenesených kanálů opět dekóduje ony 4 kanály (proto se někdy označuje 4-2-4). Před optickým záznamem na film jsou signály Lt a Rt ošetřeny dvoukanálovým systémem redukce šumu (NR=Noise Reduction) a Dolby A NR. Takto připravená kopie je označena Dolby Stereo a obdobně je označeno kino vybavené tímto systémem. Variabilně se používá označení Dolby nebo Dolby A.

Dolby Stereo SR

je označení novějšího systémů, který na rozdíl od předešlého Dolby Stereo používá novější zařízení pro potlačení šumu Spectral Recording, který používá obvodů pro potlačení šumu prakticky dvakrát účinnějších než Dolby A. Dnes se používá alternativní označení Dolby nebo Dolby SR.

Dolby Digital

Vývojový krok záznamu vícekanálového zvuku vyvinutý Dolby Laboratories Inc. Kóduje 6 kanálů-3 přední kanály(levý "L" , střední "C" , pravý "R")2kanály okolí(levé a pravé-surround "Ls" a "Rs")1 kanál hlubokotonový(subwoofer "SW") do digitálního záznamu na nová vysokokapacitní média. Vztahuje se na něj i označení 5.1 channel, protože 5 z jeho kanálů pokrývá celý kmitočtový rozsah, 1 je pouze hlubokotónový. Dolby Digital je obchodní označení systému AC-3.
Je to název metody zakódování pro redukci toku dat vícekanálového zvuku vyvinutého Dolby Laboratories v USA. Systém AC-3 přenáší všechny konfigurace audiokanálů, od jednoduchého monofonního až po 5.1 digitální prostorový zvuk (viz formát zvuku 5.1). Při zpracování 5.1 digitálního zvukového doprovodu systém zakóduje 6 (5 + 1) oddělených audiosignálů do jednoho komprimovaného digitálního signálu.

Dolby Digital surround EX

rozšiřuje okolí na 3 kanály(levý "Ls" , pravý "Rs" , zadní "Bs")

DTS

je digitální technologie, která, podobně jako Dolby Digital, slouží ke kódování a dekódování digitálního prostorového zvuku. Rovněž používá šesti-kanálový systém. Tato technologie je zatím více využívána v kinosálech a v domácích systémech v USA, v Evropě převažuje systém Dolby Digital. I zde platí přednosti digitálního záznamu a zpracování zvuku. Dolby Digital a DTS jsou základem pro technologii Tri-Field Cinema DSP.

DTS je zvukový systém, který má na filmovém pásu pouze synchronizační značky a vlastní vícekanálový záznam ve formátu 5.1 je umístěn na separátním CD. Záznam je s datovým tokem 1.5Mbit/s a rozlišením 20bit/48KHz. DTS teď existuje i v rozšíření DTS ES, kde přidává další zadní efektový kanál.

DTS-ES

Jde opět o rozšíření prostorového zvuku 5.1 o další, třetí, zadní efektový kanál na 6.1. DTS-ES existuje ve dvou kompatibilních podobách – Matrix a Discrete. Třetí zadní kanál (zadní centr) vzniká u Matrixu výpočtem ze dvou efektových kanálů, zatímco u Discrete jde o šestý samostatně nahraný, plnohodnotný kanál. Význam je opět v plastičtějším a podrobnějším vykreslení akcí odehrávajících se v zadní polokouli zvukového pole. Součástí nahrávky je samozřejmě i samostatný nízkofrekvenční kanál pro subwoofer