Červené budiče zvuku


Hot AV servis s.r.o. dodává na trh analogový budič zvuku "KINOTECHNIKA" vhodný pro všechny analogové zvukové stopy na 35mm filmu.
Systém je vhodný pro jednokanálové i dvoukanálové snímače zvuku.Kompletní sestava je určena pro dodatečné osazení promítacích strojů: Meopta Meo5X, Meo5XB, Meo5XB1, Meo5XB3.
 

ANALOGOVÝ ČERVENÝ BUDIČ "KINOTECHNIKA"Výhody řešení:
  • profesionální provedení neovlivňované parazitním světlem není potřebný přídavný předzesilovač(další zdroj zkreslení a šumu)
  • vhodné pro jednokanálové i dvoukanálové snímače zvuku při mono instalaci snadný a finančně nenáročný přechod na instalaci vícekanálového prostorového ozvučení(Dolby Stereo SR)
  • trvalost seřízení
  • nízká spotřeba, dlouhá životnost,bezpečný provoz
  • kompatibilní pro všechny typy distribučních kopií a druhy analogového záznamu

  • Firma Hot AV servis s.r.o. je schopná vybavit červeným budičem i promítací stroje jiného typu:Meopta Meo IV, Kinoton, Erneman, Dresden...a další.

RED BLOK (DIGITAL,ANALOG)  DIGITÁLNÍ BUDIČ


Přechod na záznam bez stříbra

Při výrobě černobílého filmu se používalo sloučenin stříbra, podobně jako ve fotografii.Při výrobě barevných filmů nejsou stříbro a jeho sloučeniny již zapotřebí, kromě zvukového záznamu, který musí být kontrastní, tudíž co nejvíc černý. Proto se složitou technologií nanášela v místě zvukové stopy černobílá emulze. Tento proces je velmi náročný, přináší riziko zmetků a výrobu kopií prodražuje.
Další nevýhodou je skutečnost, že viskozní vývojka, která se při tomto procesu používá,obsahuje žíravé složky, které jsou z hlediska ochrany životního prostředí přinejmenším nevhodné.Z těchto důvodů se hledaly jiné cesty a vznikla verze bezstříbrného záznamu zvuku (modrozeleného), který je-li prosvícen červeným světlem, se chová jako černá stopa. Bohužel při prosvícení bílým světlem (současné budiče jsou vybaveny nízkovoltovou žárovkou), se tento záznam chová jako modrozelený a zvuk je zašuměný a slabý, protože záznam v tomto případě není kontrastní.

Z výše uvedených důvodů je nutno budiče s bílým světlem rekonstruovat a použít k prosvícení zvukového záznamu červený laser, nebo červenou LE diodu s vysokou svítivostí.
Barva světla je přesně stanovena normou 660+- 10 nanometrů.
Není proto vhodné používání LE diod se světlem vlnové délky 625nm (nebo nižší),které bohužel řada techniků instaluje.Cena těchto úprav je nižší, bohužel však nesplňuje technické požadavky.
 Nahoru